مراجعه متقاضیان واجد شرایط اقدام طرح ملی مسکن نسبت به تکمیل مدارک 24 بهمن 98

مراجعه متقاضیان واجد شرایط اقدام طرح ملی مسکن نسبت به تکمیل مدارک 24 بهمن 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات