واحدهای سبز استان قزوین معرفی شد

واحدهای سبز استان قزوین معرفی شدبه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین،
معصومه خلفی رئیس اداره محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: با توجه به اعلام پایان انتخابیه بیست و
یکمین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال جاری از
میان ۳۴ واحد ثبت نامی ۱۵ واحد که مدارک خود را تکمیل کرده و ثبت نهایی
کردند به سازمان محیط زیست معرفی و پس از بررسی مدارک و ارزیابی صورت
گرفته، سه واحد صنعتی و خدماتی بعنوان واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در
استان قزوین معرفی شدند
وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی «دانژه آریا»، « بیمارستان تامین اجتماعی
تاکستان» و «بیمارستان زکریای رازی قزوین» بعنوان واحدهای صنعتی و خدماتی
سبز سال ۹۸منتخب شدند و در همایشی که در ۲۷ بهمن ماه سال جاری در سالن
همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد به منتخبین
نشان صنعت سبز اعطا خواهد دشد و از سایر واحدهای صنعتی معرفی شده در
سطح استان تقدیر بعمل خواهد آمد.
رئیس اداره محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد:
آمار واحدها نشان دهنده آن است که تقاضا برای شرکت در فراخوان به میزان
۳۴ برابر نسبت به سال گذشته و واحدهای منتخب صنعتی و خدماتی سبز در سال
۹۸ نسبت به سالهای ۹۴تا ۹۷ سه برابر افزایش داشته است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات