اصول برنامه‌ریزی پایدار برای شهرهای جدید

اصول برنامه‌ریزی پایدار برای شهرهای جدید

از طرفی همگام با استفاده از حدس و گمان‌هایی که در خصوص استفاده بهینه از کاربری اراضی موجود است، مدل‌ها و نظریه‌های فعلی رشد شهرها به تکه‌تکه‌شدن شهرها و ناکارآمدی آن‌ها و از دست رفتن مفهوم بهینه شهرهای جدید انجامیده است. سازمان بین المللی اسکان بشر در همین راستا، رویکردی مناسب و مطلوب را پیشنهاد می‌دهد که در یک جمع‌بندی، با هدف تصحیح نظریه‌های برنامه‌ریزی موجود و رایج منجر به دستیابی به برنامه‌ریزی شهری پایدار برای کمک به ایجاد یک رابطه جدید و پایدار بین ساکنان و فضاهای شهری از یک طرف و افزایش ارزش زمین و کاربری اراضی از طرف دیگر در شهرهای جدید خواهد شد. این رویکرد کاربردی بر پنج اصل اساسی استوار است که سه ویژگی کلیدی محله و شهر جدید پایدار را به نحو مطلوبی حمایت می‌کند. پنج اصل ترویج‌شده توسط هبیتات به‌معنای ترویج توسعه پایدار شهری با ایجاد محله‌های قابل زندگی و کارآمد است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات