اولویت توجه به امور اجتماعی در تهیه طرح‌های توسعه‌شهری و طرح‌های حمل‌و‌نقلی/ واکاوی دلایل غفلت از ابعاد اجتماعی توسعه در شهرتهران

اولویت توجه به امور اجتماعی در تهیه طرح‌های توسعه‌شهری و طرح‌های حمل‌و‌نقلی/ واکاوی دلایل غفلت از ابعاد اجتماعی توسعه در شهرتهران

عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یکی از موضوعاتی را که در سال‌های اخیر روی آن کار شده است را بررسی امر اجتماعی در طرح‌های توسعه شهری و حمل‌و‌نقلی عنوان کرد و افزود: سال‌هاست نقدهای فراوانی به دلیل نوع نگاه کالبدی و نگاه فنی صرف به تهیه طرح‌های شهری و طرح‌های حمل و نقلی وجود دارد که بخشی از این نقدها به دلیل مغفول ماندن ابعاد اجتماعی بوده است. رییس پژوهشکده شهرسازی و معماری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در مطالعات مختلفی که در قالب پروژه تعریف شدند، تلاش شد تا جایگاه امر اجتماعی در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران همچنین طرح‌های حمل و نقلی مورد توجه قرار بگیرد. بدین‌معنا، مواردی از جمله اینکه دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان شهری به چه مطالبی در خصوص امور اجتماعی باید توجه کنند، چگونه می‌توان امر اجتماعی را به پدیده‌های روشن و قابل استفاده‌ای در طرح‌های حمل و نقلی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات