بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز، تهران-کرج و قزوین-کرج/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای فیروزکوه و کرج-تهران/ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای چالوس و هراز

بشنوید | ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز، تهران-کرج و قزوین-کرج/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای فیروزکوه و کرج-تهران/ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای چالوس و هراز

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات