کاهش ۲۷ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران/ رشد اجاره بها سرعت می‌گیرد

کاهش ۲۷ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران/ رشد اجاره بها سرعت می‌گیرد

با توجه به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۱۳۹۸ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در کشور معادل ۹۸ هزار و ۶۵۹ واحد و در شهر تهران ۱۴ هزار و ۵۴۰ واحد بوده است. مقایسه تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده کشور در تابستان ۱۳۹۸ بر اساس پروانه‌های ساختمانی صادره در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از رشد ۳. ۹ درصدی آن حکایت دارد این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای شهر تهران با کاهش قابل توجه ۳۱ درصدی طی مدت مشابه همراه بوده است که ممکن است حامل پیامی مبنی بر کاهش عرضه مسکن در آینده باشد. علاوه بر این کاهش عرضه مسکن در شهر تهران می‌تواند تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق دهد که خود در نهایت ممکن است سرعت رشد اجاره بها در شهر تهران را مشابه ماه‌های اخیر بیش از پیش افزایش دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات