کارگروه استقرار میزخدمت در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید

یازدهمین جلسه کارگروه استقرار میزخدمت با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه ضمن بررسی وضعیت اجرای مصوبات جلسات قبلی، ساماندهی ارائه خدمات در اداره منابع آب یزد، اشکذر، تفت و مهریز مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات