مدیرکل ارزیابی و نظارت بر گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از...

مدیرکل ارزیابی و نظارت بر گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از غرفه شرکت آب منطقه ای اردبیل در سومین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری بازدید نمودند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این بازدید برنامه های این شرکت را برای سرمایه گذاری در امر گردشگری تشریح نمود و آمادگی شرکت را برای واگذاری اراضی پیرامونی منابع و تاسیسات آبی در راستای تفاهم نامه وزارتین نیرو و میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمود.

مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل در توضیحاتی مرتبط با پتانسیلهای گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی در استان اردبیل اظهار داشت: بی شک وجود چشمه های متعدد آب معدنی گرم و سرد با پراکنش مناسب مکانی و همچنین سایر منابع آبی از جمله آب دریاچه سدهای بزرگ در کنار اقلیم منحصر بفرد در استان اردبیل، زمینه سرمایه گذاری با اهداف گردشگری در حریم منابع آبی را در آینده حائز اولویت نموده و توسعه و ارتقای ظرفیت گردشگری را در استان به همراه خواهد داشت .

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل هم با اشاره به عملکرد آب منطقه ای در زمینه توسعه گردشگری استان، همکاری و تعامل دو سویه را مثبت ارزیابی نمود .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات