بسيج عمومي حفاظت از محيط‌زيست با ياري سمن‌هاي زيست‌محيطي

بسيج عمومي حفاظت از محيط‌زيست با ياري سمن‌هاي زيست‌محيطيمدير كل دفتر آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان با اشاره به نقش مشاركت مردمي و آموزش عمومي در بحث حفاظت از محيط‌زيست عنوان كرد: «آموزش محيط‌زيست، فرايندي است كه به افراد امكان درنگ و تأمل در مسائل محيط‌زيستي، مشاركت در حل اين مسائل و اقدام براي بهبود محيط‌زيست را مي‌دهد.
به گزارش«پارما» از ستاد خبري نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي محيط‌زيست، ژيلا آقايي، با تأكيد بر اينكه محيط‌زيست موضوعي ملي و جهاني است، نمايشگاه‌هاي تخصصي محيط‌زيستي را محملي ارزشمند براي ارتقاي فرهنگ محيط‌زيست دانست و گفت: «از فرصت برگزاري نمايشگاه تخصصي محيط‌زيست مي‌توان براي معرفي و ارتباط مؤثر و بالتبع ترغيب حس مسئوليت‌پذيري اقشار مختلف جامعه از جمله مسئولان، دانشجويان و دانش آموزان در حوزه محيط‌زيست و ترويج صيانت از آن بهره برد.»
وي محورهاي اصلي فعاليت نمايشگاه امسال و موضوع كارگاه‌هاي تخصصي آن را هوا و تغيير اقليم، مديريت آب و پساب، مديريت پسماند، خدمات فني، مهندسي و مشاوره‌اي، تنوع زيستي، مديريت زيست بومي، مديريت پايش محيط‌زيست، مديريت سبز، دستاوردهاي محيط‌زيستي واحدهاي صنعتي و خدماتي، مسئوليت‌پذيري اجتماعي و ارتقاي فرهنگ محيط‌زيستي برشمرد و افزود: «بدون شك اگر اين مفاهيم صحيح و به درستي ارائه شوند، نمايشگاه به هدف خود كه همان ارتقاي فرهنگ محيط‌زيست جامعه است، دست خواهد يافت.
همچنين برگزاري اين گونه نمايشگاه‌ها ضمن بسترسازي مناسب براي مشاركت عمومي در حفاظت از محيط‌زيست، با معرفي توانمندي‌هاي زيست‌محيطي در بخش خدمات فني و مهندسي، مراكز آموزشي و پژوهشي و فناوري‌هاي روز محيط‌زيستي  و همچنين  معرفي عملكرد صنايع، شركت‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه محيط‌زيست  و تعامل سه جانبه بخش خصوصي، دولتي و مردمي(سمن‌ها) بسيار مهم است.»
مدير كل دفتر آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان با اشاره به نقش مشاركت مردمي و آموزش عمومي در بحث حفاظت از محيط‌زيست عنوان كرد: «آموزش محيط‌زيست، فرايندي است كه به افراد امكان درنگ و تأمل در مسائل محيط‌زيستي، مشاركت در حل اين مسائل و اقدام براي بهبود محيط‌زيست را مي‌دهد. مؤلفه‌هاي اصلي آموزش محيط‌زيست عبارتند از: آگاه‌سازي، ارتقاي دانش، نگرش، ايجاد مهارت و در نتيجه تغيير رفتار و مشاركت آگاهانه.
اين نوع از مشاركت كه با ا‌ستفاده از دانش، توانايي و شوق و اشتياق مردم به كمك تصميم‌گيران مي‌آيد و نقش مردم را در اين راه به رسميت مي‌شناسد، راه‌حلي براي موفقيت اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي است. مشاركت عمومي با ترغيب حس مسئوليت‌پذيري اجتماعي در موضوعات محيط‌زيستي، به مردم حق شركت در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اين حوزه را مي‌دهد و آنها محيط‌زيست را از آن خود و حفاظت از آن را وظيفه خود تلقي مي‌كنند و اين عامل اصلي تحقق توسعه پايدار و حافظ منافع نسل‌هاي آينده خواهد بود.»
آقايي «دفتر مشاركت‌هاي مردمي و مسئوليت اجتماعي» را به عنوان يكي از اعضاي شوراي سياستگذاري نمايشگاه كه وظيفه هماهنگي و تسهيلگري حضور سمن‌هاي محيط‌زيستي كشور در نمايشگاه را برعهده دارد، معرفي و تصريح كرد: « با توجه به لزوم معرفي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي سمن‌ها و نيز‌ ارتباط مؤثر آنان با حوزه‌هاي دولتي و خصوصي حاضر در نمايشگاه، شاخص‌هاي حضور سمن‌هاي محيط‌زيستي با همكاري نماينده اين سمن‌ها در شوراي سياستگذاري تدوين و برنامه‌ريزي شده است.
همچنين برگزاري كارگاه‌ها و پنل‌هاي آموزشي در فضاي مختص سمن‌هاي محيط‌زيستي، از ديگر برنامه‌هاي نمايشگاه نوزدهم خواهد بود.»
وي در ادامه افزود: «با توجه به اينكه نوزدهمين نمايشگاه با شعار «محيط‌زيست، مسئوليت اجتماعي، 80 ميليون محيط‌بان» به عرصه آمده، تلاش خود را خواهيم كرد با همراهي سمن‌ها و تأكيد بر ارتقاي آگاهي و ترغيب مسئوليت اجتماعي محيط‌زيستي، بسيج عمومي حفاظت از محيط‌زيست و مطالبه‌گري برحق محيط‌زيستي را رقم بزنيم.»

نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي محيط‌زيست از تاريخ 14 تا 17 اسفند 1398 در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات