مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان؛ نظام پيشنهادها ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، مهندس سيد علي اكبر صباغ ، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان ضمن تبريك ميلاد حضرت زهرا (س) و روز زن و مقام مادر ، با اشاره به برخي از فوايد ارزيابي نظام پيشنهادها گفت : ارزيابي نظام پيشنهادها ، جايگاه تعامل و هم انديشي و شكوفايي ايده هاي جديد مي باشد.
مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان بهره مندي از تجربيات ارزيابان نظام پيشنهاد را از مهمترين ويژگي روند ارزيابي دانست و افزود : نظام پيشنهادها زمينه بهتر خدمت رساني به مردم را فراهم مي آورد.
مهندس صباغ بيان داشت : در سال هاي اخير ، شاهد موفقيت هاي ارزشمندي در حوزه نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي سمنان بوده ايم كه دريافت تنديس برنزين جشنواره ملي نظام پيشنهادها طي سه سال 95 و 96و 97 كسب رتبه سوم كشوري در هشتمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها ، مي تواند بيانگر روحيه همكاري و مشاركت كاركنان و ارائه ايده هاي جديد و موثر در بخش هاي مختلف باشد.
خانم شفائي سر ارزياب ملي نظام پيشنهادها با اظهار تشكر از حضور فعال كاركنان در نظام پيشنهادها گفت : شركت برق منطقه اي سمنان ، يكي از شركت هاي پيشرو در زمينه نظام مشاركتي پيشنهادها مي باشد.
مهندس يعسوب قليچ لي دبير نظام پيشنهادهاي شركت برق منطقه اي سمنان نيز ضمن خير مقدم به تيم ارزيابي دهمين جشنواره ملي نظام پيشنهادها ،عوامل موفقيت نظام پيشنهادهاي شركت برق منطقه اي سمنان را حمايت همه جانبه مديريت ارشد شركت ،دلسوزي و تلاش دبيرخانه و دبيران و اعضاءكارگروههاي نظام پيشنهادها و همراهي و مشاركت فراگير كاركنان شركت دانست .
گفتني است اين ارزيابي در قالب مدل ملي ارزيابي نظام پيشنهادها و در معيارهاي رهبري ، آموزش و توان افزايي ، تبليغات و فرهنگ سازي ، سازماندهي، سيستم هاي اطلاعاتي ، فرايندها، انگيزش، نتايج كليدي عملكرد انجام مي گيرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات