ربیعی: نیازمند سیاستگذاری‌های معطوف به جنسیت هستیم

ربیعی: نیازمند سیاستگذاری‌های معطوف به جنسیت هستیم

سخنگوی دولت گفت: ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ما نیازمند تغییراتی با در نظر گرفتن سیاست‌های جنسیتی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات