بازار بی‌رمق «رهن کامل آپارتمان» در تهران

بازار بی‌رمق «رهن کامل آپارتمان» در تهران

هر چند تقاضا برای آپارتمان رهن کامل نیز کاهش یافته، اما هنوز متقاضیان این شکل از قراردادهای اجاره در بازار حضور دارند و تعداد فایل‌های موجود کمتر از میزان تقاضای مستاجران است.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

  منبع خبر

  روزنامه دنیای اقتصاد

  روزنامه دنیای اقتصاد

  روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات