انتصاب اعضای کمیته عالی پیگیری طرح‌ها در برق منطقه‌ای یزد

انتصاب اعضای کمیته عالی پیگیری طرح‌ها در برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد به موجب احکامی جداگانه از سوی محمدحسن صباغزادگان، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، رضا ساده و محمدحسین محمودی به‌عنوان اعضای کمیته عالی پیگیری طرح‌ها در شرکت منصوب شدند.

گفتنی است، کمیته عالی پیگیری طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد به ریاست مدیرعامل شرکت بوده و سایر اعضای آن را مدیران و معاونان فنی و مالی و پشتیبانی شرکت تشکیل داده‌اند و وظیفه‌ی پیگیری، بررسی و حل مشکلات مسائل حقوقی پروژه‌های در دست اجرای شرکت را بر عهده دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد به موجب احکامی جداگانه از سوی محمدحسن صباغزادگان، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، رضا ساده و محمدحسین محمودی به‌عنوان اعضای کمیته عالی پیگیری طرح‌ها در شرکت منصوب شدند.

گفتنی است، کمیته عالی پیگیری طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد به ریاست مدیرعامل شرکت بوده و سایر اعضای آن را مدیران و معاونان فنی و مالی و پشتیبانی شرکت تشکیل داده‌اند و وظیفه‌ی پیگیری، بررسی و حل مشکلات مسائل حقوقی پروژه‌های در دست اجرای شرکت را بر عهده دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات