بازرسی‌های تخصصی در نظام مهندسی اعمال می‌شود/ رکود مانع توسعه نظام مهندسی ساختمان

بازرسی‌های تخصصی در نظام مهندسی اعمال می‌شود/ رکود مانع توسعه نظام مهندسی ساختمان

ضمن تبیین ۱۲ برنامه که در قالب ۶۰ پروژه طراحی شده بود به ارایه نقطه‌نظرات خود در خصوص تغییراتی که قرار است در نحوه نظارت مهندسان اعمال شود، پرداخت و همچنین راهکارهای چالش‌هایی را که مهندسان، جامعه مهندسی و از همه مهمتر مردم با آن روبه‌رو هستند، را اعلام کرد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بیان بخشی از پیشنهادهای خود برای اعمال تغییرات در نحوه نظارت مهندسان گفته است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با دانشکده‌های فنی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های مهندسی عمران و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های صنعت ساختمان در حال رایزنی است تا نظارت رندم را دانشگاهیان انجام دهند. بخش دوم گفتگوی پایگاه خبری را با احمد خرم در خصوص تغییراتی که قرار است در نحوه نظارت مهندسان اعمال شود و همچنین مهمترین مشکلات مهندسان در اجرای ضوابط ساختمان و راهکارهای پیشنهادی می‌خوانید: نظارت حق کارفرما یا مالک است به شرط آنکه مسئولیت بازرسی و ضوابط نظارت برعهده ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات