جبران یک غلفت تاریخی/ راه‌ندازی دفتر توسعه با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی

جبران یک غلفت تاریخی/ راه‌ندازی دفتر توسعه با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی

او، ادامه داد: مسائلی چون عدم‌‌تحقق جمعیت‌پذیری مطابق با برآوردهای اولیه، خوابگاهی‌شدن، افتراق اجتماعی و فضایی در اثر مسکن مهر، عدم ارتباط ارگانیک با شهر مادر، تاکید اسناد بالادستی توسعه در توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهرسازی، معضل هویت، ضعف مشارکت مدنی شهروندان، معضل گسیختگی کالبدی که منجر به گسیختگی اجتماعی شده است و … منجر به طرح ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در گفتمان و طرح‌های شهرسازی در شهرهای جدید با ابتکار و مدیریت مهندس طاهرخانی، زمانی که عضو هیات مدیره شرکت بودند، شد. شهلی‌بر، افزود: این دفتر تلاش خواهد کرد با برقراری ارتباط ساختاری و نهادی با حوزه‌های اجتماعی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های عمومی، مجامع تخصصی و مدنی غیردولتی و نیز مجامع صنفی و حرفه‌ای، فصل جدیدی را در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید کشور بگشاید و در همین‌جا از تمامی متخصصان و اهل حرفه، دعوت به‌عمل می‌آید که در این مهم ما را یاری‌ کرده تا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات