۴۶ شکارچی غیرمجاز درمازندران دستگیر شدند

۴۶ شکارچی غیرمجاز درمازندران دستگیر شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ، در روزهای گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست (محیط بانی هولار) حین گشت وکنترل درمنطقه لاجیم ازشکارچیان غیرمجاز ۱۸ قبضه سلاح شکاری و ۱۳ عدد فشنگ کشف وضبط کردند.

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی شکارچیان غیرمجاز را به همراه ۱۲ قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

در نوشهر ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در منطقه سی سنگان یک متخلف را به همراه یک قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و لاشه یک قطعه خوتکا دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نور نیز حین گشت و کنترل در منطقه سورسره واتوشان ازیک متخلف یک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر حین گشت وکنترل در منطقه دشتسردوشکارچی غیرمجاز را حین شروع به شکار به همراه دو قبضه سلاح شکاری دستگیرکردند.

ماموران نمایندگی حفاظت محیط زیست فریدونکنار حین گشت وکنترل شبانه درحوزه استحفاظی از پنج شکارچی غیرمجا پنج قبضه سلاح شکاری ولاشه دوقطعه خوتکا را کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست کیاسر نیز حین گشت وکنترل درمحدوده پارک ملی چهارشکارچی غیرمجاز را حین شروع به شکار به همراه دوقبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا و پارک ملی پابند حین گشت و کنترل در یکی از روستای هزارجریب شهرستان نکا دو متخلف را به همراه دو قبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات وحش میانکاله حین گشت وکنترل شبانه یک شکارچی غیرمجاز را به همراه یک قبضه سلاح شکاری قاچاق دستگیرکردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، درساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست آشوراده حین گشت زنی درتالاب میانکاله یک فروند قایق چوبی بزرگ را به همراه ادوات صید کشف و ضبط و ۳۵ رشته تور ماهیگیری حد فاصل منطقه قرسو تا کانال چهارپایه را جمع آوری کردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات