افزایش بودجه شهرداری منطقه ۸ در سال ۹۹

افزایش بودجه شهرداری منطقه ۸ در سال ۹۹

به گزارش شهریار، علی مدبر در این خصوص گفت: با برگزاری جلسات متعدد تدوین بودجه در شهرداری منطقه ۸ و با پتانسیل سنجی ها و برنامه ریزی های انجام یافته، پتانسیلهای بالقوه منطقه در راستای درآمد زایی و سود آوری شناسایی گردیده و در بودجه ۹۹ این منطقه لحاظ شد.

مدبر افزود: بودجه سال آینده شهرداری منطقه هشت، بر مبنای استفاده حداکثری از منابع و توانمندیهای گردشگری منطقه بسته شده است که علاوه بر ایجاد درآمد برای شهرداری منطقه هشت، منجر به تحول گردشگری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات