بررسی تاثیر تغییر تعرفه خدمات مهندسی بر بازارمسکن

به گزارش اخبار ساختمان، اخیرا وزارت راه و شهرسازی تغییر تعرفه‌های خدمات نظام مهندسی ساختمان در خراسان رضوی را تایید کرده که به زودی در این استان اجرا می‌شود لیکن با وجود افزایش نرخ تعرفه، هنوز هم مهندسان سهم بیشتری برای خود در این بخش قایل هستند و این نرخ را ناچیز می‌دانند. حال به نظر می‌رسد که هرچند افزایش نرخ تعرفه خدمات مهندسی ناچیز بوده و عدد کوچکی در قیمت تمام شده ساختمان به شمار می‌رود اما تاثیر آن بر قیمت مسکن و تشدید رکود این بخش در بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: افزایش تعرفه خدمات مهندسی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایین بوده و درصد آن نسبت به هزینه تمام شده ساختمان نیز بسیار کم است. وی ادامه داد: مطابق مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان که پس از توقف چند ساله اخیرا توسط وزیر راه و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات