جلسه معرفی سامانه مستندسازی طرح های عمرانی با حضور مدیرعامل...

جلسه معرفی سامانه مستندسازی طرح های عمرانی با حضور مدیرعامل...

جلسه معرفی سامانه مستندسازی طرح های عمرانی با حضور مدیر عامل و معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرعامل و معاون طرح شرکت آب منطقه ای تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در این نشست "محمدحاج رسولیها" مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ضمن تایید اهمیت مستندسازی طرح های عمرانی عنوان کرد: مشکلات ناشی از تعدد سامانه های دیجیتالی و همچنین ساختار اطلاعاتی سامانه مستندسازی طرح های عمرانی بایستی رفع گردیده و استقرار آن بدون وجود ایراد و اشکال  در ورود اطلاعات طرح ها  صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع برخی موانع احتمالی نسبت به پیاده سازی آن در سایر شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور اقدام گردد.

در ادامه این جلسه "علی اکبر شفیعی" معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تاکید به اهمیت مستندسازی طرح های عمرانی اظهار داشت: این امر در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره 208 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع مستندسازی طرح های عمرانی بخش آب کشور توسط شرکت آب منطقه ای تهران صورت پذیرفته است.

"رضا مومنی" معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای تهران همچنین اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوع مستندسازی طرح های عمرانی، این موضوع در دستور کار چندین جلسه در مجموعه نشست های دانش و توسعه که با حضور معاونان طرح و توسعه شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور برگزار می گردد، قرار گرفته بود که در نهایت با تشکیل کارگروهی متشکل از هشت شرکت و با محوریت شرکت آب منطقه ای تهران، موضوع بررسی و منجر به ارائه درخت دانشی مستندسازی طرح های عمرانی گردید.

مومنی افزود: در حال حاضر نیز این سامانه بر اساس ساختار برنامه ریزی و از حدود یکسال قبل در شرکت آب منطقه ای تهران مورد بهره برداری قرار گرفته است.

گفتنی است،در این نشست "حسین بزرگی" مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب  نیز، بخش های مختلف و قابلیت های سامانه مستندسازی طرحهای عمرانی را تشریح و ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات