جبران یک غفلت تاریخی در شهرهای جدید

او، ادامه داد: مسائلی چون عدم‌‌تحقق جمعیت‌پذیری مطابق با برآوردهای اولیه، خوابگاهی‌شدن، افتراق اجتماعی و فضایی در اثر مسکن مهر، عدم ارتباط ارگانیک با شهر مادر، تاکید اسناد بالادستی توسعه در توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی شهرسازی، معضل هویت، ضعف مشارکت مدنی شهروندان، معضل گسیختگی کالبدی که منجر به گسیختگی اجتماعی شده است و … منجر به طرح ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در گفتمان و طرح‌های شهرسازی در شهرهای جدید با ابتکار و مدیریت مهندس طاهرخانی، زمانی که عضو هیات مدیره شرکت بودند، شد. شهلی‌بر، افزود: این دفتر تلاش خواهد کرد با برقراری ارتباط ساختاری و نهادی با حوزه‌های اجتماعی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های عمومی، مجامع تخصصی و مدنی غیردولتی و نیز مجامع صنفی و حرفه‌ای، فصل جدیدی را در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید کشور بگشاید و در همین‌جا از تمامی متخصصان و اهل حرفه، دعوت به‌عمل می‌آید که در این مهم ما را یاری‌ کرده تا ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات