تمدید مهلت ارسال آثار عکاسی به مسابقه « بناهای زشت و زیبای شهر کرج از نگاه شهروندان»

تمدید مهلت ارسال آثار عکاسی به مسابقه « بناهای زشت و زیبای شهر کرج از نگاه شهروندان»

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات