مطالعات تعیین بستر و حریم ۲۸ کیلومتر از طول مسیل ها و رودخانه های...

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی در بازدید مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل از مسیل های پر خطر شهرستان گرمی گفت: مطالعات تعیین بستر و حریم ۲۸ کیلومتر از طول مسیل ها و رودخانه های شهرستان گرمی در سال 98 انجام گرفته است.

رضا بدرزاده در حاشیه این بازدید که بمنظور بررسی میدانی از مسیل ها پر خطر روستاهای بخش انگوت جهت تعیین بستر و حریم انجام گرفت، تصریح کرد:  در جهت اعمال حاکمیت دولت بر اراضی بستر و در جهت تعیین مرز بین اراضی دولتی با املاک خصوصی این اقدام صورت گرفته است .

وی افزود: اداره منابع آب شهرستان گرمی با همکاری دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل به اقدامات خود در راستای تعیین حد بستر و حریم رودخانه های سطح شهرستان ادامه خواهد داد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات