دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور: بازار مسکن رها شده است

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور تصریح کرد: حوزه مسکن به یک برنامه‌ریزی مشخص برای خروج از شرایط کنونی نیاز دارد و این برنامه بیش از هر مساله‌ دیگری اکنون نیاز بازار مسکن است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور خاطرنشان کرد: قیمت تمام‌شده مسکن از عوامل موثر در تولید آن تبعیت می‌کند و امروز اگر بخواهیم قیمت مسکن را کاهش دهیم باید یک برنامه اساسی برای طرح‌های توسعه شهری داشته باشیم. پورحاجت ادامه داد: همچنین مدیریت قیمت زمین یکی دیگر از عوامل بسیار موثر در کاهش قیمت مسکن و از عوامل مفید برای رشد تولید مسکن در کشور است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات