استاندار مرکزی مطرح کرد: لزوم توجه به رشد جمعیت در ساخت مسکن

وی با اشاره به عمر ۱۰ ساله مامونیه افزود: علی‌رغم عمر کم این شهر اما توسعه جمعیتی در آن با سرعت بالا همراه بوده و احتمال ادامه این روند در آینده وجود دارد، از این رو دقت لازم در جانمایی برای نقاط صنعتی، تامین زمین، تامین آب و برق و غیره در این منطقه بسیار ضروری است. آقازاده بیان کرد: مشکلاتی در حوزه تامین آب و برق این شهر وجود دارد که باید رفع این مشکلات مد نظر قرار گیرد و از طرفی دقت در جانمایی نقاط صنعتی این شهر بسیار حائز اهمیت است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات