الزام شهرداری تهران به مطالعات ترافیکی در ساختمان‌های بزرگ مقیاس

با رای اکثریت اعضای شورای شهر، شهرداری تهران ملزم به استفاده از نتایج مطالعات ترافیکی در صدور پروانه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات