اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب در مدارس شهرستان عنبرآباد

مدیر امور منابع آب شهرستان عنبرآباد از اجرای طرح دانش آموزی نجات آب(داناب) در هنرستان فنی حرفه ای بحرالعلوم و هنرستان کار و دانش خدیجه کبری(س) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در راستای اهمیت و بحران آب در منطقه و ارائه راهکارها و نحوه صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف شرب، بهداشت و کشاورزی، در مدارس شهرستان عنبرآباد طرح ملی دانش آموزی نجات آب برگزار شد.

در این جلسات، کارشناس منابع آب عنبرآباد با حضور در جمع دانش آموزان هنرستان فنی حرفه ای بحرالعلوم و هنرستان کار و دانش خدیجه کبری (س) توضیحاتی در خصوص توزیع آب شیرین و شور در جهان و وضعیت بحران آبی در کشور، استان کرمان و بالطبع در شهرستان عنبرآباد ارائه نمود.

وی در ادامه به بحث پیرامون تخریب سفره های آب زیرزمینی و نحوه درست استفاده کردن از آب، وضعیت بارندگی، آب مجاری و صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی پرداخت.

در پایان، با برگزاری آزمون کتبی از دانش آموزان، تأثیرگذاری و میزان افزایش سواد آبی آنها مورد سنجش قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات