معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان عضو شورای...

مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری، سید هادی افضل نیا، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی را به عنوان عضو شورای فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت صنعت آب کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سید حسن مهدی فر مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری، سید هادی افضل نیا، معاون برنامه ریزی این شرکت را با توجه به سوابق علمی و تجارب ارزنده به عنوان عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات، توسعه مدیریت صنعت آب کشور منصوب کرد.

این انتصاب در راستای بهره مندی از خرد جمعی همکاران حوزه فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شاغل در شرکت های تابعه، تعامل موثر و سازنده تمامی شرکت ها با یکدیگر و شرکت مادر، برنامه ریزی، هدایت، مدیریت، هم اندیشی، تحقق اهداف سازمانی، هدایت و پیشبرد بهتر برنامه ها انجام شد

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات