شروع عملیات بازسازی و بهبود عملکرد ایستگاه پمپاژ متمرکز گاومیش...

نماینده مجری طرحهای بازسازی و تعمیرات حوزه آبهای سرد و گرم معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با هدف تامین مطمئن آب گرم معدنی آبدرمانیهای بخش خصوصی و افزایش راندمان عملکرد و بهبود بهره برداری از ایستگاه عملیات بازسازی و بهبود عملکرد ایستگاه پمپاژ متمرکز گاومیش گلی شروع شد.

داود کیخسروی افزود: در ادامه برنامه های تعمیرات و بازسازی تاسیسات آبگرمهای معدنی، عملیات بازسازی و بهبود عملکرد ایستگاه پمپاژ متمرکز گاومیش گلی در شهرستان شروع گردید.

وی تصریح کرد: ایستگاه پمپاژ متمرکز گاومیش گلی از منظر تامین آب گرم معدنی تعدادی از آبدرمانیهای بخش خصوصی دارای اهمیت مضاعف بوده و بروزنگهداری تاسیسات در این ایستگاه می تواند نقش مهمی در بهبود راندمان بهره برداری و عملکرد تاسیسات مکانیکی و برقی ایفا نماید .

کیخسروی یادآور شد: عملیات تعمیرات و بازسازی در تعدادی از آبگرمها برنامه ریزی و در حال انجام می باشد و مقرر است قبل از شروع فصل گردشگری بازسازی و تعمیرات آبگرمها برای خدمات دهی بهتر به گردشگران عزیز در حد مطلوب عملیاتی گردد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات