خدمات رساني گسترده ي اكيپ هاي عملياتي برق تبريز در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، اكيپ هاي عملياتي مديريت بحران شركت توزيع نيروي برق تبريز در قالب 3 اكيپ متشكل از سه خودرو و 9 نفر شامل يك سرپرست، 5 سيمبان و سه نفر راننده، جهت همكاري و رفع خاموشي هاي ناشي از بارش شديد برف و كولاك، از تاريخ 22 بهمن 1398 به مناطق بحراني استان گيلان اعزام شدند.
اكيپ هاي عملياتي اعزامي به تشخيص شركت توانير و شركت توزيع نيروي برق گيلان از 23 تا 25 بهمن ماه در شهرستان بندرانزلي و 26 بهمن ماه در شهرستان رضوانشهر مشغول ساماندهي و رفع عيوب شبكه ي برق رساني آن مناطق شدند.
اين گزارش حاكي است اكيپ هاي اعزامي از برق تبريز در طول حضور در شهرستان بندرانزلي استان گيلان، اقدامات گسترده اي از جمله 21 مورد برق دار كردن پست هاي توزيع؛ 40 مورد اصلاح رابط هاي فشار متوسط (اعم از رابط كات اوت، رابط برقگير و پارگي جمپرها)؛ 22 مورد اصلاح سيم پارگي خط فشار متوسط و همچنين چرخگيري آنها؛ حدود 300 مورد اصلاح سيم پارگي فشار ضعيف؛ 9 مورد چرخگيري شبكه ي فشار متوسط جهت اصلاح فلش سيم؛ 6 مورد تعويض پين طرفين و مقره هاي سوزني شكسته؛ 2 مورد مهار كردن تيرهاي كج شده فشار متوسط؛ 4 مورد تعويض كلمپ هاي دو پيچه سوخته را به انجام رساندند.
بيش از 60 مورد اصلاح رابط هاي فشار ضعيف؛ 26 فاصله احداث شبكه ي فشار ضعيف خودنگهدار و نصب يراق آلات مربوطه؛ 30 فاصله بركناري و جمع آوري سيم هاي سوخته غير قابل استفاده با سايزهاي متفاوت؛ احداث سيم هاي جايگزين 15 فاصله با سايزهاي متفاوت؛ بيش از 100 مورد چرخگيري شبكه فشار ضعيف جهت اصلاح فلش سيم؛ حدود 30 مورد تعويض پين و مقره هاي دو شياره فشار ضعيف از ديگر اقدامات اكيپ هاي اعزامي در روزهاي اخير بوده است.
همچنين 4 مورد تعويض بعضي از تيرهاي شكسته؛ 3 مورد مهار كردن تيرهاي كج شده فشار ضعيف در مناطق صعب العبور و باتلاقي؛ بيش از 70 مورد اصلاح كابل سرويس مشتركين؛ 6 مورد اصلاح كنتورهاي مشتركين؛ 3 مورد اصلاح پارگي كابل هاي جعبه پيلارها؛ 30 مورد نصب ارتباطات كابل خودنگهدار با كلمپ هاي يكطرفه و دو طرف تيغه دار و استفاده از كلمپ 1 به 4 جهت نصب انشعابات مشتركين و بيش از 15 مورد شاخه زني از اقدامات تيم هاي اعزامي در برق تبريز در شرايط سخت و يخبندان استان گيلان در شهرستان بندرانزلي بوده است.
گفتني است سه اكيپ اعزامي از برق تبريز طي يك روز حضور در شهرستان رضوانشهر به خدمات رساني گسترده از جمله يك مورد اصلاح رابط هاي فشار متوسط (اعم از رابط كات اوت، رابط برقگير و پارگي جمپرها)؛ 6 فاصله اصلاح سيم پارگي فشار متوسط و چرخگيري آنها؛ 3 مورد چرخگيري شبكه ي فشار متوسط جهت اصلاح فلش سيم؛ 7 مورد تعويض پين طرفين و مقره هاي سوزني شكسته؛ يك مورد مهار كردن تيرهاي كج شده فشار متوسط؛ 5 مورد ترميم و اصلاح كراس چوبي آرم هاي تيرهاي چوبي فشار متوسط در زمين هاي باتلاقي كشاورزي دست زدند.
برق دار كردن 10 مورد پست هاي توزيع؛ 15 مورد اصلاح سيم پارگي فشار ضعيف؛ يك مورد اصلاح رابط هاي فشار ضعيف؛ احداث 300 متر شبكه ي فشار ضعيف خودنگهدار و نصب يراق آلات مربوطه؛ بركناري و جمع آوري 4 فاصله سيم هاي سوخته غير قابل استفاده با سايزهاي متفاوت؛ احداث 4 فاصله سيم هاي جايگزين با سايزهاي متفاوت از ديگر اقدامات انجام شده در شهرستان رضوانشهر است.
گفتني است بيش از 30 مورد چرخگيري شبكه ي فشار ضعيف جهت اصلاح فلش سيم؛ 10 مورد اصلاح پين و مقره هاي دو شياره فشار ضعيف؛ يك مورد تيرگذاري و بركناري تير شكسته؛ 3 مورد تعويض فيوز چاقويي؛ 8 مورد اصلاح كابل سرويس مشتركين؛ 6 مورد وصل كردن سركابل خط فشار متوسط خودنگهدار به خط آلومينيومي لخت فشار متوسط با كابلشو زدن و ارتباط دهي و يك مورد شاخه زني از اقدامات تيم هاي اعزامي در برق تبريز در شرايط سخت و يخبندان استان گيلان در شهرستان رضوانشهر بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات