ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور ثالث در صورت لزوم

ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور ثالث در صورت لزوم

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر نتوانیم جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بازخوانی کنیم حتماً با هماهنگی اوکراین آن را به کشور ثالث می‌دهیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات