با چه شیوه‌ای می‌توان جنگ قیمت‌ها بین شرکت‌های هواپیمایی را حذف کرد؟

با چه شیوه‌ای می‌توان جنگ قیمت‌ها بین شرکت‌های هواپیمایی را حذف کرد؟

فرصت‌های داخلی بازار حمل‌ونقل هوایی ایران کم نیستند چرا که طیف‌های متنوعی از تقاضا‌های مازاد بر عرضه در آن وجود دارند.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات