هیچ کشوری در تولید شناورهای تندور و پرسرعت به‌پای ایران نمی‌رسد

هیچ کشوری در تولید شناورهای تندور و پرسرعت به‌پای ایران نمی‌رسد

اسلامی با بیان اینکه مردمی‌کردن دریا برای بهبود وضعیت دریانوردان اقدام درستی است، گفت: در حوزه ساخت شناورها در داخل کشور ۳۶۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که این علامت بسیار خوبی است و باید به آن امیدوار بود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توسعه بنادر کوچک تاکید کرد: سرمایه گذاری در کرانه‌ها باعث ایجاد تولید بار و افزایش ظرفیت‌ها می‌شود که در نهایت به تولید ثروت برای مردم آن منطقه منجر خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات