باید در مسیر مردمی کردن حمل و نقل دریایی حرکت کنیم/ جذابیت لازم برای توسعه گردشگری دریایی را به وجود می آوریم

باید در مسیر مردمی کردن حمل و نقل دریایی حرکت کنیم/ جذابیت لازم برای توسعه گردشگری دریایی را به وجود می آوریم

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در صنعت دریایی سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته اما متاسفانه در مسیر توسعه به خوبی گام برداشته نشده است. وی با بیان اینکه مسئله بعدی، حوزه گردشگری و سفرهای دریایی در جزایر و بنادر شمالی و جنوبی کشور است، گفت: نباید اینگونه باشد که مردم به کشورهای دیگر سفر کنند؛ باید جذابیت‌های لازم را به وجود آوریم تا هم صاحبان شناورها و سرمایه به نحوی مطلوب فعالیت کنند و گردشگری و سفرهای دریایی در شمال و جنوب رونق بیشتری پیدا کند. اسلامی بیان کرد: سالانه ۶۰۰ میلیون تن بار در جاده و راه‌آهن و ۱۵۰ میلیون تن توسط حمل و نقل دریایی جابجا می‌شود که در این حوزه باید به طرح جامع لجستیک و نظام یکپارچه حمل و نقل توجه کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات