توسعه سفر دریایی نیازمند تخصیص ۸ هزار تن سوخت یارانه ای/ عرضه سوخت کم سولفور به بورس انرژی مشکل ساز می شود

توسعه سفر دریایی نیازمند تخصیص ۸ هزار تن سوخت یارانه ای/ عرضه سوخت کم سولفور به بورس انرژی مشکل ساز می شود

مدرس خیابانی گفت: برای ارتقای شناورهای مسافری باید ۸ هزار تن سوخت یارانه به کشتیرانی تخصیص یابد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات