برگزاری سمينار گزارش نويسي و مستندسازي پروژه ها در گیلان

برگزاری سمينار گزارش نويسي و مستندسازي پروژه ها در گیلان


برگزاری سمينار گزارش نويسي و مستندسازي پروژه ها در گیلان

سمينار «گزارش نويسي و مستندسازي پروژه ها» روز شنبه 26 بهمن ماه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان برگزار شد.
ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي و عزم سازمان براي توسعه اين امر در سطح استان، رويکرد آموزشي و ارتقاي دانش فني و حقوقي مهندسان در زمینه نظامات اداري و مقررات حاکم بر فعاليت هاي مهندسان ، بازخواني و عملکرد صحيح مهندسان ناظر در خصوص مواجهه با تحلفات ساختمان تحت نظارتشان از مهمترین محورهای مطرح شده توسط سخنرانان در این همایش بود.
رعايت درز انقطاع و مسائل مرتبط با آن، اجراي ساختمان بر اساس نقشه هاي اجرايي، چگونگي ارسال گزارش توسط ناظران تاسيسات و لزوم ارائه گزارش در مراحل ابتدايي کار، موارد درخواست توقف عمليات ساختماني، چگونگي صدور پايانکار با وجود ارائه گزارش هاي تخلف فني توسط ناظران و ... از جمله مواردي بود که مورد پرسش و پاسخ و مباحثه قرار گرفت.
رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان در این همایش حضور داشتند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات