نرم افزار اختصاص اعتبارسوخت ویژه آژانس ها به زودی فعال می شود

نرم افزار اختصاص اعتبارسوخت ویژه آژانس ها به زودی فعال می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات