گردش مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی طرح اقدام ملی مسکن/امضای ۳ تفاهم نامه به منظور تسهیل تولید مسکن

گردش مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی طرح اقدام ملی مسکن/امضای ۳ تفاهم نامه به منظور تسهیل تولید مسکن

، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در همایش طرح اقدام ملی مسکن از امضای سه تفاهم نامه در همایش امروز به منظور تسهیل در اجرای طرح اقدام ملی برای تولید مسکن خبر داد. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از امضای سه تفاهم نامه با وزارت کشور در موضوع تخفیف و تسهیل در صدور پروانه ساخت، با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارایه خدمات مهندسی، با رشرکت تهاتر ایرانیان برای تامین مصالح خبر داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات