کسب رتبه اول رویت پذیری برق منطقه‌ای یزد در کشور

کسب رتبه اول رویت پذیری برق منطقه‌ای یزد در کشور

بر اساس گزارش ماهیانه ارسالی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای یزد در دی‌ماه سال ۹۸ با درصد رویت پذیری ۹۹٫۳۱ رتبه اول را در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کسب کرد.

علی‌محمد فتح‌آبادی، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خود با دفتر روابط ‌عمومی اذعان داشت: اطلاعات پست‌های انتقال و نیروگاه‌های استان یزد به مرکز راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ ملی) ارسال‌شده و بر همین اساس، شاخص رویت پذیری برای شرکت‌های برق منطقه‌ای تعریف می‌گردد که شاخصی برای محاسبه کامل ارسال اطلاعات ایستگاه‌ها و صحت اطلاعات ارسالی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای ارزیابی فعالیت شرکت‌های برق منطقه‌ای و دیسپاچینگ های مناطق، درصد رویت پذیر بودن اطلاعات شبکه انتقال در مرکز دیسپاچینگ ملی است.

سید جلال حسینی، مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات نیز ضمن ابراز خرسندی از ارتقاء درصد رویت پذیری دیسپاچینگ منطقه یزد، اظهار کرد: مراکز دیسپاچینگ از جمله مراکز حساس و پر اهمیت صنعت برق هستند که وظیفه کنترل شبکه از طریق پایش اطلاعات شبکه برق را بر عهده‌دارند.

وی مهم‌ترین ابزار کاری این مراکز را سیستم اسکادا و رویت پذیری نقاط شبکه دانست که با استفاده از آن وضعیت شبکه با ‌دقت و به‌طور هوشمندانه بررسی و رصد می‌‌کنند تا کوچک‌ترین خللی در ارائه برق پایدار به مشترکین ایجاد نشود.

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌ای یزد، در پایان از زحمات و پیگیری‌های همکاران معاونت بهره‌برداری، همکاران واحد اسکادا، مخابرات، نگهداری و تعمیرات که نقش پر رنگی در رفع اشکالات رویت‌پذیری و ارتقاء درصد آن داشته‌اند قدردانی کرد.

بر اساس گزارش ماهیانه ارسالی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای یزد در دی‌ماه سال ۹۸ با درصد رویت پذیری ۹۹٫۳۱ رتبه اول را در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کسب کرد.

علی‌محمد فتح‌آبادی، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خود با دفتر روابط ‌عمومی اذعان داشت: اطلاعات پست‌های انتقال و نیروگاه‌های استان یزد به مرکز راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ ملی) ارسال‌شده و بر همین اساس، شاخص رویت پذیری برای شرکت‌های برق منطقه‌ای تعریف می‌گردد که شاخصی برای محاسبه کامل ارسال اطلاعات ایستگاه‌ها و صحت اطلاعات ارسالی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای ارزیابی فعالیت شرکت‌های برق منطقه‌ای و دیسپاچینگ های مناطق، درصد رویت پذیر بودن اطلاعات شبکه انتقال در مرکز دیسپاچینگ ملی است.

سید جلال حسینی، مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات نیز ضمن ابراز خرسندی از ارتقاء درصد رویت پذیری دیسپاچینگ منطقه یزد، اظهار کرد: مراکز دیسپاچینگ از جمله مراکز حساس و پر اهمیت صنعت برق هستند که وظیفه کنترل شبکه از طریق پایش اطلاعات شبکه برق را بر عهده‌دارند.

وی مهم‌ترین ابزار کاری این مراکز را سیستم اسکادا و رویت پذیری نقاط شبکه دانست که با استفاده از آن وضعیت شبکه با ‌دقت و به‌طور هوشمندانه بررسی و رصد می‌‌کنند تا کوچک‌ترین خللی در ارائه برق پایدار به مشترکین ایجاد نشود.

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌ای یزد، در پایان از زحمات و پیگیری‌های همکاران معاونت بهره‌برداری، همکاران واحد اسکادا، مخابرات، نگهداری و تعمیرات که نقش پر رنگی در رفع اشکالات رویت‌پذیری و ارتقاء درصد آن داشته‌اند قدردانی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات