اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آموزش،تدوین و پیاده سازی الگوهای ساختمان سبز


اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آموزش،تدوین و پیاده سازی الگوهای ساختمان سبز

با هدف اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ احداث ساختمان های سبز، اولین جلسه طراحی و ارائه مدل های اینگونه  ساختمان ها با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان، در این جلسه که نمایندگانی از سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارتخانه های نفت، راه و شهر سازی، نیرو، کشور و نهادهای مردمی و کارشناسان معماری حضور داشتند، انواع استاندارد ها ، مدل ها و سیستم های ارزیابی ساختمان های سبز که در سطح جهان مرسوم است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدل های متناسب با اقلیم های ۸ گانه کشور انتخاب شد.
در این جلسه مهندس احمدرضا طاهری اصل، دکتر طاهره نصر و مهندس خسروی دانش به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان، آمادگی این نهاد فنی تخصصی را به عنوان بازوی فکری، عملی، اجرایی،نظارتی و کنترلی طرح، برای آموزش، تدوین و پیاده سازی الگوهای ساختمان سبز متناسب با مناطق مختلف آب و هوایی، اعلام کردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات