ملاقات عمومی اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت

ملاقات عمومی اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت

به روایت تصویر ؛
ملاقات عمومی اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت
ملاقات عمومی اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات