برگزاری جلسه کارگروه سلامت اداری در شرکت آب منطقه‌ای

سه شنبه مورخ 98/11/29 جلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور جانشین رئیس کارگروه، دبیر و سایر اعضاء در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، دبیر کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با ارائه دستور کار، به اقدامات انجام‌شده در دوره‌های قبل اشاره کرد سپس در خصوص بندهای نامه‌ای که از سوی مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد دریافت شده بود، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. ثبت شاخص‌های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهید رجائی و همچنین رفع نواقص مربوط به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در امور آب شهرستانها از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

رئیس کمیته سلامت اداری (جانشین مدیرعامل)، مدیر حراست، رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد، مدیر فناوری اطلاعات، ذیحساب و سرپرست روابط عمومی شرکت در این جلسه حضور داشتند.

لازم به ذکر است تعداد جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در بازه زمانی یک ساله، 12 جلسه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات