رییس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

رییس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

نظر به تعهد، تجارب و سوابق مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت رییس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌نمایم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات