اطلاعیه هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده

اطلاعیه هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده

سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه برای مناطق مختلف کشور توصیه هایی برای کشاورزان ارائه کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات