تشکیل دومین جلسه کار گروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب...

با همکاری اداره منابع آب شهرستان نمین، دومین جلسه عملیاتی کار گروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب شرکت آب منطقه ای در محل اداره آب این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه دوازده پتانسیل گردشگری آبی شهرستان نمین که توسط همکاران اداره آب شهرستان نمین شناسایی شده بودند بررسی گردیده و با توجه به اهمیت جغرافیایی و موقعیت پیکره آبی شهرستان نمین در بحث توسعه توریسم، اولویت بندی شدند .

ضمنا  با توجه به اولویت اول مرکز فرهنگی و گنجینه آب نمین ، مقرر گردید در حداقل زمان ممکن آگهی شناسایی سرمایه گذار توسط دبیرخانه کارگروه تهیه و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و هیات مدیره شرکت، توسط روابط عمومی منتشر شود .

در ادامه جلسه کار گروه توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب از محل های پیشنهادی سرمایه گذاران علاقمند بازدید به عمل آمد .

- اعضای کار گروه از محل پیشنهادی برای احداث مرکز فرهنگی و گنجینه آب شهرستان نمین و همچنین از محل تفرجگاهی تاریخی شیندان (ورودی تونل اردبیل به آستارا، حاشیه رودخانه خانقاه ) بازدید کردند و مقرر شد امکان سنجی این موارد بررسی و موانع پیش رو مرتفع گردد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات