نگاهی به معماری خانه‌های تاریخی خرم‌آباد

محمدی‌اصل بیان کرد: عدم تبعییت صرف از اصل تقارن کامل در محورهای طولی و عرضی، باعث شده که معمار با دستی گشاده‌تر و متناسب با نیازهای عملکردی و محدودیت زمین در بافت تاریخی شهر به جانمایی فضاهای مختلف در جبهه‌های پیرامون میانسرا دست یازد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات