دفاع وزیر راه و شهرسازی از طرح اقدام ملی مسکن: زمین‌های مناسب انتخاب کرده ایم

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «سازمان ملی زمین و مسکن زمین‌ها را شناسایی کرده است» تصریح کرد: ما زمین‌ها را در برهوت انتخاب نکرده‌ایم، ‌ بلکه متناسب با تقاضا، ثبت نام انجام شده است و زمین‌های مناسب داخل‌ شهرها را مشخص کرده‌ایم که مجموع این اقدامات بیانگر برخورداری طرح اقدام ملی از طرح و ایده است. امیدواریم طبق وعده داده شده طرح اقدام ملی ظرف دو سال انجام شود. اسلامی خاطرنشان کرد: مرحله دوم طرح اقدام ملی در اسفندماه انجام می‌شود و هم اکنون پرونده‌های ۱۳۰ هزار متقاضی واجد شرایط در حال تشکیل شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات