فراخوان دوره آموزشی تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات