پافشاری به ندادن اطلاعات و محرمانگی‌های خودساخته از موانع توسعه نظام آماری است/ عدم وجود داده و اطلاعات صحیح مهمترین چالش توسعه حمل و نقل/ همکاری سامانه جامع حوادث کشور وزارت راه و شهرسازی با مرکز آمار ایران

پافشاری به ندادن اطلاعات و محرمانگی‌های خودساخته از موانع توسعه نظام آماری است/ عدم وجود داده و اطلاعات صحیح مهمترین چالش توسعه حمل و نقل/ همکاری سامانه جامع حوادث کشور وزارت راه و شهرسازی با مرکز آمار ایران

در این نشست پس از ارائه مطالب توسط معاون اقتصادی و محاسبات آماری و مدیر دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران، غفاری، رئیس کمیته آمارهای بخشی وزارت راه و شهرسازی، اولین و مهمترین گام در برنامه‌ریزی را اتقان داده‌ها بر شمرد، بر ضرورت تولید آمار و اطلاعات صحیح و متقن، تاکید کرد و در این زمینه مهم‌ترین گام را، ثبتی-مبنا کردن اطلاعات موجود در سامانه‌های آماری وزارتخانه دانست. وی تصریح کرد: ‌ در خصوص ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، سامانه جامع حوادث کشور در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و در حال بهره‌برداری است و در این زمینه همکاری‌های لازم با مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات