بررسی دلایل عدم موفقیت در بازسازی بافت فرسوده: کسب درآمد شهرداری‌ها از بافت فرسوده

آسویار گفت: متاسفانه شهرداریها در بافت فرسوده به دنبال کسب درآمد هستند، پس اگر در بافت فرسوده موفق عمل کنیم، تمام هزینه‌های شهری، ترافیک و حتی خدمات آتش نشانی نیز کاهش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند دلیلی بر این باشد که شهرداریها باید از سود و منافع خود در بافت فرسوده کوتاه بیایند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات