پذیرش بیش از ۱۹ هزار شهروند نیازمند در گرمخانه های مشهد

پذیرش بیش از ۱۹ هزار شهروند نیازمند در گرمخانه های مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات